Sukkersyge og hjertesygdom

Kontrol af hjertekarsygdomme, blodtryksforhøjelse, forhøjet cholesterol og sukkersyge deles mellem klinikpersonalet og lægerne, således at 3- og 6- måneders kontroller foregår ved klinikpersonalet, hvis tilstanden ellers er stabil. Svar på prøver gives af lægen efterfølgende pr mail, brev eller tlf efter aftale. Er tilstanden ikke tilfredsstillende aftales tiltag.

Man modtager indkaldelse til Årskontrol ved lægen i ens fødselsmåned. Kontrollen skal være forudgået af en fastende kontrol kort forinden, hvor man har fået foretaget relevante prøver, så patienten og lægen har friske prøver at snakke ud fra. Medbring medicinliste eller medicinen. Der aftales evt behov for 3- og 6- måneders kontrol.
Ved problemer eller ustabil tilstand tilbydes naturligvis hyppige almindelige læge-konsultationer, til tilstanden er tilfredsstillende.

Specielt for Hjertesvigt:
Kontrol af hjertesvigt bør ske jævnligt, både pga lidelsens natur, men også de hyppige sameksisterende lidelser. Ofte er der tale om kombination af flere medicinske behandlinger inkl vanddrivende. Således tilrådes kontrol minimum hver 3. måned ved lægen, forudgået af kontrol-blodprøver ved sygeplejersken. Medbring medicin eller medicinliste.

Sukkersyge, hjertekarsygdom, forhøjet blodtryk og kolesterol Generel Patient information om Hjertekarlidelser, forhøjet kolesterol og blodtryk
Generel Patient information om type 2 Sukkersyge – Diabetes type 2, DM2
Hjertet og for meget saltDiabetes linjen 63 12 14 16, få råd fra en “erfaren patient” via diabetes foreningen