Ydelser og priser

Udeblivelses gebyr for ikke-sygesikringsydelse (attester til forsikring/pension og rejsekonsultation) 400,- kr

Udeblivelses gebyr for kørekortsattest 200,- kr

Rejsekonsultation med rådgivning og vaccinations plan 500,- kr
Forinden afgives information til sekretariatet om rejsedestinationer og opholdslængden på hver destination, foruden information om rejsens karakter (turist, rygsækrejse, ulandsophold). Specielt i større lande som de sydamerikanske lande, Indien og øvrige østen udbedes detaljeret information om opholdssteder. Endvidere oplysninger om tidligere vaccinationer, foruden graviditet/amning.
Under konsultationen planlægges evt vaccinationsprogram, informeres om generelle og specielle forhold ved rejser incl malariaprofylakse og forhold ved infektioner.
Alternativ søger man selv oplysninger på Statens serum instituts hjemmeside, se under Links, eller kontakter et af de privat bureauer der rådgiver herom.

Rejsevaccinationer
Fraset vaccination for difteri og tetanus (stivkrampe) kr. 100,00 og hepatitis A kr. 350,00, har klinikken ikke rejsevaccinationer liggende.
Disse bestilles telefonisk ved lægen, som sender recept på apoteket, hvor man så selv afhenter dem. Man kan i visse tilfælde måtte påregne 1-2 dages ekspeditionstid på apoteket.

1. Rejsevaccination, uden rådgivning, 300,- kr

Opfølgende rejsevaccinationer i forløb 100,- kr

Kørekort 500,- kr gruppe 1, ikke nedenstående grupper.
Mød 10 min før til udfyldelse af formular udleveret i sekretariatet.

Kørekort 700,- kr for 70 år og ældre, gruppe 2-kørekort foruden hjerte-, diabetes- og epilepsipatienter
Mød 10 min før til udfyldelse af formular udleveret i sekretariatet.

Influenza vaccination, egen betalere 250,- kr
Hvis man IKKE er omfattet af kriterierne for gratis influenza vaccination. Kriterierne for gratis influenza vaccination er person >65 år, førtidspensionist, kronisk syg, gravid 2.-3. trimester, svært overvægtige BMI>40 eller pårørende til svært syg.

Enkelt tilskudsansøgning 250,- kr
Eksempelvis første gangs ansøgning om tilskud til til ADHD-, osteoporose-, potens- og mavesårsmedicin, foruden specielle enkelttilskud, undtaget tilskud til Mirena-spiral.