Rygning

Rygestop
Der er få rygere der ikke gerne ville være foruden denne vane. Men det er svært, for de fleste meget svært, at føre ønsket til handling. Meget står i vejen. De få gode effekter ved rygning vejer ofte i dagligdagen tungere end den lange liste af dårlig effekter. Trods alt er de mest alvorlige resultater af tobakken noget der “rammer naboen” …er det ik’ ? “Og der er også ryger der bliver 90-100 år”. Statistisk er det nu ikke mange.
Nikotin præparater kan være godt i en periode, men de kan være en drabelig fælde, hvor man bliver dobbelt afhængig. El-cigaretten fremtræder som den nikotinbehandling der virker mest rationel: dels kan man købe væsker med forskellig styrke af nikotin og uden nikotin og dermed trappe ned, dels har man også fornemmelsen af at sidde med en cigaret.
Medicin som Zyban og Champix virker i følge videnskaben, sponsereret af de medicinalfirmaer der fremstiller præparaterne.
Reelt set: hvis du vil betale de summer det koster at købe pæparaterne, så er du meget motiveret for at holde med tobakken.
Typisk vil rygestop give en direkte økonomisk gevinst på 12.000 kr pr år.
Nogle starter med at trappe ned, andre holder fra dag til dag.
Det handler om at tage den mentale beslutning: NU holder jeg ! Er man ikke mentalt klar, så går det ikke.

Klinikken tilbyder vejledning og opfølgning ved rygestop.

Stoplinien
80 31 31 31

DDSP
Dit digitale STOP program

Fakta
Fakta

Rygestop
Sundhedsstyrelsens Rygestop Guide

Rygning og graviditet
Tobak indeholde 4000 kemiske stoffer, hvor af 200 er skadelige for mennesket og mindst 40 er kræftfremkaldende. Rygning er den mest betydende enkelt-risikofaktor i graviditeten. Der er 40% øget risiko for for tidlig fødsel og risiko for væksthæmning. Risikoen for at føde et barn under 2500 gram er fordoblet. Dermed øges også risikoen for sygdom og død i barnets første leveår, som er fordoblet. Risikoen for vuggedød tre-dobles. Derudover er der en række langtidseffekter på barnet.

Gravide der stopper tidligt i graviditeten har en lavere risiko for komplikationer end gravide der fortsætter rygning.

Passiv rygning er ligeledes en risikofaktor med lignende risici som ovenfor anført.

Nikotinsyre plastre, tyggegummi og lignende anbefales IKKE rutinemæssigt under graviditet, da langtidseffekten på barnet er uklart. De kan dog i visse tilfælde være relevante.

Rygning og Sundhed.dk
Rygning og Sundhed.dk