Graviditet

Information for gravide

Tillykke med graviditeten ! Er du usikker på hvor langt du er henne? kontakt da klinikken mhp konsultation. Det gælder specielt hvis du har meget uregelmæssig menstruation eller er ophørt med p-piller for mindre end 3 måneder siden.Allerede nu bør du opstarte behandling med folinsyre 400 mikrogram og D-vitamin 10 mikrogram daglig, foruden du bør sikre dig du får minimum 500 mg kalk (calcium) dvs 4 dl mælkeprodukt daglig.
Ved 1. graviditetsundersøgelsen bliver din krops jerndepot målt, og ud fra dette får du konkret råd om evt Jern behandling.

Rutine graviditetsundersøgelser

Læge undersøgelse uge 6-10 (optimalt uge 9), uge 25 og uge 32, foruden 8 uger efter fødslen.
Før 1. graviditetsundersøgelse bedes man udfylde pdf-spørgeskemaet neden for, som danner grundlag for udfyldelsen af svangrepapirer. Man kan sende en mail til sekretariatet, hvor man tager udgangspunkt i skemaet, eller printe skemaet og indsende/indlevere det. Skal være sekretariatet i hænde senest 2 dage før undersøgelse.
Derudover anbefales blodprøver taget ved klinikpersonalet i uge 9 inden 1. graviditetsundersøgelse.
Urinprøve medbringes til alle læge-undersøgelserne.

Jordemoder undersøgelse uge 13-15, 21, 29, 35, 37, 39, (41), foruden efter fødslen.
Jordemoderkonsultationen Struer: Ølbyvej 39, Tel. 97 85 30 33 (tirsdag og onsdag). Man modtager indkaldelse.

Ultralydsscanning uge 11-13 og 18 uge.

Spørgeskema

Graviditet, fødsel, barsel

Graviditet, fødsel, barsel og barselsorlov, termins beregner, sunde vaner mv

Graviditet og barsel, Dansk, Farsi, Somali, Engelsk og Arabisk

Fødsel og barsel Holstebro/Herning sygehus

Informationsside om jordmoder og fødeafdelingen mv

Hjem efter en nat

Barn i vente

Omfattende information om graviditet, fødsel, barsel, amning, den nyfødte, også når der er komplikationer

Arbejdsmiljø

Klik på “Information til dig der er gravid”

Sunde vaner

Før, under og efter graviditet

Uønsket Kemi

Pjece, kost og motion

Pjece (obs! råd om jern ændret)

Information til gravide der tidligere er Gastric by-pass opereret

Alkohol og Tobak: tilrådes at holde sig fra det!

Rygning og graviditet

Alkohol og graviditet

RYGNING OG GRAVIDITET

Tobak indeholde 4000 kemiske stoffer, hvor af 200 er skadelige for mennesket og mindst 40 er kræftfremkaldende. Rygning er den mest betydende enkelt-risikofaktor i graviditeten. Der er 40% øget risiko for for tidlig fødsel og risiko for væksthæmning. Risikoen for at føde et barn under 2500 gram er fordoblet. Dermed øges også risikoen for sygdom og død i barnets første leveår, som er fordoblet. Risikoen for vuggedød tre-dobles. Derudover er der en række langtidseffekter på barnet. Gravide der stopper tidligt i graviditeten har en lavere risiko for komplikationer end gravide der fortsætter rygning. Passiv rygning er ligeledes en risikofaktor med lignende risici som ovenfor anført. Nikotinsyre plastre, tyggegummi og lignende anbefales IKKE rutinemæssigt under graviditet, da langtidseffekten på barnet er uklart. De kan dog i visse tilfælde være relevante.

Fosterdiagnostik

Libero: Pregnancy, giving birth and the new family

English version of Danish book