Læger

Henning Tved

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Århus Universitet 2001
Speciallæge i Almen Medicin 2006
Praktiserende læge 2009

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening.
Praktiserende Lægers Organisation.
Dansk selskab for Almen Medicin.
Jydsk Medicinsk selskab.

Efter embedseksamen været ansat på Lemvig, Holstebro og Herning sygehus, beskæftiget med Medicin, specielt lungemedicin, diabetes- og stofskifte sygdomme, nyremedicin incl blodtryksbehandling, Kirurgi, Ortopædkirurgi, Gynækologi, Obstetrik og Psykiatri.
Derudover ansættelser i praksis i Thyholm, Bøvlingbjerg og Vildbjerg.
Siden været tre år på Reumatologisk afdeling Holstebro.

Marianne Riis Vesterager

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Århus Universitet 2001
Speciallæge i Almen Medicin 2011
Praktiserende Læge 2011

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening.
Praktiserende Lægers Organistion.
Dansk selskab for Almen Medicin.
Jysk Medicinsk Selskab.

Efter embedseksamen været ansat på Lemvig, Holstebro og Herning Sygehuse og har erfaring fra medicinske og kirurgiske afdelinger, psykiatrisk, gynækologisk/obstetrisk afdeling, reumatologisk afdeling samt børneafdelingen.
Derudover erfaring fra ansættelser i praksis i Struer, Thyholm og to praksis i Holstebro.


Uddannelsses læger

I klinikken har vi i perioder Uddannelseslæger, som er færdig uddannede læger fra universitet, der er i gang med deres specialisering.

Vikar læger

Desuden kan du møde en erfaren praktiserende læger der vikarierer hos os, Henrik.